Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statlig inrättning som övervakade svensk järnexport. Järnvågen var en upplagsplats i svenska stapel- och uppstäder 1604–1855, där det från järnbruken kommande järnet vägdes och förvarades innan det skeppades ut ur landet. Järnvågen kontrollerades av Bergskollegium och var ställt under en järnvågsmästares översyn. Vid järnvågarna utövade kronan kontroll över järnets vikt, beskaffenhet och stämpling. Särskilda järnvågar för tackjärn grundades från 1748 för att övervaka 1739 års förbud att utskeppa tackjärn till utrikes ort. I ett flertal städer inrättades dessutom så kallade metallvågar för vägning av till exempel koppar, bly och mässing.

Finsk beskrivning

rautavaaka, raudantarkastamo*

Valtiollinen laitos, joka valvoi Ruotsin raudan vientiä. Rautavaaka eli raudantarkastamo oli varastoalue Ruotsin tapuli- ja ylämaankaupungeissa 1604–1855, jossa ruukeista tuleva rauta punnittiin ja varastoitiin ennen sen vientiä.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 420–421. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wikberg, Karin , Alla dessa tullar – en arkivguide: en vägledning till tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet , 26 , Stockholm: Riksarkivet 2006 , 218.

Andra språk

Dåtida finska rautavaaka