Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på de utgifter och avgifter till kronan som utgick från vissa hemman och landskap under 1500-talet.

Finsk beskrivning

rautamaksut*

tiettyjen tilojen ja alueiden raudassa maksamat maksut kruunulle

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1500-tal

1500-tal eller också senare?