Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för skrivare vid Järnvräkeriet som hade i uppgift att uppbära de järnpersedlar som under 1500- och 1600-talet tillföll kronan i form av järnskatt och järnränta.

Finsk beskrivning

rautakirjuri*

Raudantarkistamossa toiminut kirjuri, joka tehtävänä oli periä rautaveron muodossa kruunulle maksettavat rautatuotteet

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1500-tal
1600-tal

1500–1600-tal