Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Predikoämbete vid ett järnbruk. Församlingen utgjorde vanligen ett kapellag.

Finsk beskrivning

ruukinsaarnaaja*

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 204.

Andra språk

Latin cancionator offiniae ferrei

Synonymer

cancionator offiniae ferrei

Se vidare