Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Låsbart fack på postanstalt, därifrån adressaten kan hämta sin post också efter expeditionstiden.

Finsk beskrivning

postilokero

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk