Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kräva hämtning av fångar, hämta fångar.

Finsk beskrivning

pyytää tuotavaksi, vaatia tuotavaksi, pyytää lähetettäväksi

Esimerkiksi vangit.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

utreqvidera