Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mellan 1939 och 1958 förekommande geografisk karta över bosättningen i ett område, huvudsakligen för att åskådliggöra för Lantbruksministeriets kolonisationsavdelning möjligheterna till nybygge.

Finsk beskrivning

selvityskartta

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.narc.fi/verollepanokartat

Andra språk

Inga termer på andra språk