Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.narc.fi/verollepanokartat


U

Mellan 1939 och 1958 förekommande geografisk karta över bosättningen i ett område, huvudsakligen för att åskådliggöra för Lantbruksministeriets kolonisationsavdelning möjligheterna till nybygge.