Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmänt om att kräva ut eller be om att få se, granska eller få sig tillskickad offentliga akter.

Finsk beskrivning

pyytää lähetettäväksi tai nähtäväksi (asiakirjat)

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska pyytää lähettämään, lähetettäväksi

Synonymer

utreqvidera