Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Privat hjälporganisation i Sverige som administrerade all humanitär hjälp till Finland under vinterkriget. Centrala Finlandshjälpen grundades den 4 december 1939 och hade representanter från såväl den svenska staten som den finska ambassaden. Under fortsättningskriget övertogs Centrala Finlandshjälpens arbete av Hjälpkommittén för Finlands barn.

Finsk beskrivning

Suomen Avun Keskus; organisaatio, joka hallinnoi Suomeen lähetettävää apua talvisodan aikana

Källor

Inga källor