Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kraftig stegring i priset på varor eller kursen på värdepapper, i synnerhet vid börsaffärer. Motsats: baisse.

Finsk beskrivning

hintojen nousu, arvonnousu

Voimakas tavaroiden hintojen tai arvopaperien arvon lisäys, erityisesti pörssissä. Vastakohta ”baisse”.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 108. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Franska hausse

Tid