Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Typ av ordinarie avkortning som innebar att nybyggen som åtnjöt frihetsår inte behövde betala ordinarie skatt. Nybygget skulle dock omedelbart skattläggas och införas i jordeboken.

Finsk beskrivning

verovapauden saaneen tilan verojen vähennys, uudistilavähennys*

Vakinainen vähennys uudistiloista, jotka nauttivat verovapautta ja joiden ei tarvinnut maksaa tavallista veroa, vaikka ne kartoitettiinkin ja niistä pidettiin kirjaa maakirjassa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 941.