Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Befrielse från olika skatter och avgifter. Friheterna redovisades vanligen som avkortning i räkenskaperna.

Finsk beskrivning

vapautus

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 496.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .