Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Eftergift på kronoskatten för ett hemman som övergivits av åbon eller ägaren och lämnats oskött. Ödehemmansavkortningen var en av de ordinarie avkortningarna 1688–1809.

Finsk beskrivning

autiotilavähennys

Kruunuverojen anteeksi antaminen, jos tila on omistajan tai asukkaan hylkäämä ja vailla hoitoa. Yksi vakinaisista vähennyksistä aikavälillä 1688–1809.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 941.

Andra språk

Inga termer på andra språk