Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den omständighet att en lön eller utgift inte betalades ur ordinarie budget, ordinarie stat.

Finsk beskrivning

menosääntöön kuulumaton, budjettiin kuulumaton*

vakinaisen budjetin ulkopuolelta maksettu palkka*

Källor

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 65.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 331.

Andra språk

Dåtida finska ilman sääntöpalkkaa oleva