Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lotsande styrman som lotsade fartyg utanför kustfarleden (till exempel till Visby).

Finsk beskrivning

ulkosaariston luotsaava perämies, avomeriluotsi*

Ulkosaaristossa tai avomerellä palveleva luotsaava perämies, joka luotsasi aluksia esimerkiksi Visbyhyn.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 743 (utomskärs).

Lähteenoja, Aina , Lots- och Fyrväsendets i Finland historia. Tiden intill år 1808 , Helsingfors: Sjöfartsstyrelsen 1948 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1500-tal

1500–1600