Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lotsande styrman som betjänade kustfarleden, omtalas i kung Valdemar II:s jordebok.

Finsk beskrivning

sisäsaariston luotsaava perämies

Rannikkoväylillä palveleva luotsaava perämies, jollaisesta on maininta kuningas Valdemar II:n maakirjassa.

Källor

Lähteenoja, Aina , Lots- och Fyrväsendets i Finland historia. Tiden intill år 1808 , Helsingfors: Sjöfartsstyrelsen 1948 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1500-tal

1500–1600