Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Plats där en eller flera lotsar är stationerade. Det förekom lotsplatser i finska skärgården redan på 1200-talet. I lotsförteckningen 1751 uppräknas de platser där lotsarna bodde och var tillgängliga. Antalet lotsplatser förändrades redan i lotsförteckningen 1800. År 1813 fanns det 48 lotsplatser i Finland.

Finsk beskrivning

luotsiasema, luotsipaikka

Yhden tai useamman luotsin asemapaikka. Luotsiasemia esiintyi Suomen saaristossa jo 1200-luvulla. Vuoden 1751 luotsiluetteloon on kirjattu paikat, joissa luotseja asui tai luotsi oli saatavissa. 1813 Suomessa oli 48 luotsiasemaa.

Källor

Lähteenoja, Aina , Lots- och Fyrväsendets i Finland historia. Tiden intill år 1808 , Helsingfors: Sjöfartsstyrelsen 1948 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Ryska locmanskoe mesto
Dåtida finska luotsipaikka, luotsiasema

Synonymer

lotseplats