Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Män utom släkten.

Finsk beskrivning

sukuun kuulumattomat miehet

suvun ulkopuoliset ihmiset

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 125.

Andra språk

Inga termer på andra språk