Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Till exempel om falskt mynt.

Finsk beskrivning

kaupitella

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk