Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den mängd arbete som en landbonde, torpare och annan dagsverkare kunde eller brukade få gjort under en dag.

Finsk beskrivning

päivätyö, päivän työ

yhden miehen päivän aikana tekemä työmäärä

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/