Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över utförda dagsverken eller dagsverken som ska utföras under förestående arbetsperiod.

Finsk beskrivning

päivätyöluettelo

Lista työjaksossa tehdyistä päivätöistä tai odottavista päivätöistä seuraavan työjakson aikana.

Källor

Modée, Reinhold Gustaf , Utdrag ur alla ifrån 1718 års slut till 1794 års slut utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer som Riksens Styrsel samt Inwärtes Hushållning och Författningar i gemen, jämwäl ock Stockholms stad i synnerhet angå I–X 1742–1829 , II (1736): 1313.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare