Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1500-talet–1800-talet, epitet för ärkebiskopar.

Finsk beskrivning

kunnianarvoisin, korkea-arvoisin

kunnioitettu

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 971.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 157.

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 , 14: 34 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare