Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan stormaktstiden titel för den högsta styresmannen vid universiteten i Uppsala, Åbo och Lund.

Finsk beskrivning

Kunnianarvoisa Rehtori

yliopiston rehtori; Suurvalta-ajalta lähtien käytössä ollut yliopiston ylimmän johtajan kunnioittava titteli Uppsalan, Turun ja Lundin yliopistoissa.

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria IV. Gustavianska tiden , Stockholm: Nordstedt 1997 , c.

Andra språk

Latin rector magnificus

Se vidare