Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatteteknisk term som angav en egendoms skattenatur. Jord av frälsenatur var befriad från skatt och tillhörde en privatperson som hade full äganderätt till den.

Finsk beskrivning

rälssiluontoisuus, rälssiluontoinen

Verotustekninen termi, jolla ilmaistiin maan verotuksellinen luonto eli laatukategoria. Rälssiluontoista oli maa, joka oli verovapaata ja kuului yksityiselle täydellä omistusoikeudella.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska rälssiluontoisuus

Synonymer

frälse jordnatur