Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ung adelsman eller herreman, bosatt på landsbygden som större gårdsbrukare eller godsägare.

Finsk beskrivning

maajunkkeri*

Maaseudulla asuva, suuren maatilan omistava (tai sitä nuori aatelismies tai säätyläinen.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 219.

Andra språk

Inga termer på andra språk