Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Privilegium för stad att uppbära skatt av in- och utländsk man som ärvt i staden och förde ut arvet därifrån. Tiondepenningen gällde efter 1798 endast personer som hade bedrivit handel och borgerlig näring i staden, oavsett om det var fråga om arvingen själv eller den avlidne.

Finsk beskrivning

kymmenesosavero

Kaupungeilla ollut etuoikeus kantaa veroa henkilöiltä, jotka olivat saaneet perintöä kaupungissa ja vieneet perintönsä pois kaupungista. Vuoden 1798 kymmenesosavero koski vain niitä, jotka olivat harjoittaneet kauppaa tai porvalrillista elinkeinoa kaupungissa, riippumatta siitä, oliko harjoittaja perittävä tai perijä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 640.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .