Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Årligt sammandrag för varje härad av tiondelängdens slutsumma, av vilket förändringar exempelvis i jordbruksfastigheternas skatteförmåga, jordnatur eller ägoförhållanden framgick. Tionderäkningen sammanställdes av häradsskrivaren och kronofogden. Den utgjorde grunden för det årliga skatteuttaget in natura. Hemmanen infördes med samma namn och ordningsnummer som i jordeboken.

Finsk beskrivning

kymmenyslaskenta

Kihlakunnankirjurin ja kruununvoudin yhdessä laatima yhteenveto kunkin kihlakunnan kymmenysluettelosta. Siitä kävivät ilmi sekä loppusumma että tilojen omistussuhteissa ja veronmaksukyvyssä tapahtuneet muutokset.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 413.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 845.