Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tionderäknare, person som uppbar tiondet (till exempel häradsskrivare, kronofogde, sexman).

Finsk beskrivning

kymmenystenkerääjät*

Veronkantajat; veronkannosta vastuussa olleet henkilöt.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 213.

Andra språk

Latin inspectores pecuniarium