Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inspektor för ränteriet, ombudsman som övervakade akademiskattmästaren vid universitetet, motsvarande curatores aerarii inom ordensväsendet.

Finsk beskrivning

rahastontarkastaja

Yliopiston rahatointa valvonut virkamies.

Källor

Klinge, Matti & Rainer (red.) Knapas & Anto Leikola & John Strömberg , Helsingfors universitet 1640-1990 3 bd , Helsingfors: Otava 1991 .