Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsverk grundat 1881 för att utföra och leda meteorologiska, aerologiska, magnetiska och andra geofysiska undersökningar i landet. Meteorologiska centralanstalten var en fortsättning på universitetets magnetiska observatorium i Helsingfors och verkade fram till 1918 under Finska vetenskapssocietetens tillsyn inom Jordbruksexpeditionens förvaltningsområde, därefter som statens institution direkt under Lantbruksministeriet. Den övergripande planeringen för centralanstaltens verksamhet utfördes av Meteorologiska kommissionen.

Finsk beskrivning

Meteorologinen päälaitos

Vuonna 1881 perustettu virasto, jonka tehtävänä oli suorittaa ja johtaa meteorologisia, aerologisia, magneettisia ja vastaavia geofyysisiä tutkimuksia maassa. Päälaitos oli yliopiston magneettisen observatorion seuraaja ja toimi Suomen tiedeseuran alaisuudessa maataloustoimituskunnan, sittemmin maatalousmininsteriön alaisuudessa.

Källor

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 , 352.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 37: 520. http://runeberg.org/nf/

Savolainen, Raimo , Ämbetsverksinstitutionen i Finland. I: Makt och byråkrati i Finland 1908–1998. Red. Jorma Selovuori , Helsingfors: Edita: Statsrådets kansli 1999 , 114.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1884 (resereglemente): nr 16: 6 .

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 .

Andra språk

Dåtida finska ilmatieteellinen keskuslaitos, tiedeseuran meteorologinen päälaitos

Synonymer

Statens meteorologiska centralanstalt
Vetenskapssocietetens meteorologiska centralanstalt