Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland term för stadsinvånare med två betydelser på 1700-talet. Med termen meščanin (plur. meščane) betecknades i vid bemärkelse hela den del av stadsbefolkningen som bedrev handel och hantverk, även alla dem som från 1785 hörde till de sex invånarklasserna (meščane voobšče). I inskränkt betydelse avsåg denna term småborgare, det vill säga de lägsta skikten stadsinvånare som var skatteskyldiga till kronan, såsom hantverkare, minuthandlare och arbetare, vilka kunde dömas till kroppsstraff. Dessa bildade den sjätte klassen av stadsinvånare, posadskie.

Finsk beskrivning

pikkuporvari

käsityöläis- ja kauppiasammattin harjoittaja

Källor

Blaese, Hermann , Baltisches Rechtswörterbuch 1710–1940 , Baltische Historische Kommission , Beisasse, Meschtschanin. http://www.balt-hiko.de/online-publikationen/baltisches-rechtsw%C3%B6rterbuch/

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 611.

Brokgauz, F.A. & I.A. Efron , Enciklopedičeskij slovar. Izdatel´ F.A. Brokgauz i I.A. Efron, 1–41 1890–1904 , 9: 324–325, 20: 339–340.

Otečestvennaja istorija. Istorija Rosii s drevnejšich vremen do 1917 goda. Enciklopedia 1-3 1995–2000 , 3: 212–214, 571.

Pushkarev, Sergei G. , Dictionary of Russian Historical Terms from the Eleventh Century to 1917 1970 , 59-60.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 574, 606, 805.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 180, 183.

Andra språk

Tyska Beisasse, Kleinbürger, Meschtschanin
Ryska meščanin

Synonymer

beisasse
meschanier