Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den årliga personella skatt som infördes i Viborgs guvernement 1783 för varje revisionsskriven krono- och donationsbonde samt städernas meschanier (mindre borgare) i stället för den avskaffade kronoandelen av jordeboksräntan. Befriade var kvinnor, adelsmän och personer av rang, riddare av kejserlig rysk orden, militärer, av kronan och städer avlönade tjänstemän och ämbetsverks extra betjäning, bro- och skallfogdar, prästerskap och andra kyrkliga betjänter, lärare eller de som innehade en lärdomsgrad, apotekare, provisorer, avskedade högre och lägre tjänstemän samt deras söner, på sjömanshuset inskrivna sjömän och köpmansståndet som i stället erlade gillesavgift eller en viss procent av sitt rörelsekapital som avgift för rätten till näringsfång. Poduschniepenning utgick i Viborgs län efter 1828 i stället för mantalspenningar och avgiften för rätten till brännvinsbränning. Den utgick till samma belopp som före länets förening med övriga Finland år 1811. Skattebortfall på grund av fattigdom eller för person som avlidit före uppbördsårets början fördelades ursprungligen på samtliga skattskyldiga, men avkortades efter 1828.

Finsk beskrivning

podushnaraha, podushnavero*

Henkilökohtainen vuosittainen vero, joka otettiin käyttöön Viipurin kuvernementissa pakollisena verona jokaiselle kruunun- ja lahjoitusmaatalonpojalle sekä kaupunkien pikkuporvareille poistetun maakirjaveron kruunuosuuden tilalle. Verosta olivat vapautettuja naiset, aateliset ja korkeassa asemassa olevat henkilöt, Venäjän keisarillisen ritarikunnan ritarit, sotaväki, kruunun tai kaupungin palveluksessa olevat virkamiehet ja ylimääräiset virkailijat, silta- ja jahtivoudit, papisto sekä kirkonpalveluksessa olevat, opettajat tai oppiarvon omaavat, apteekkarit, proviisorit, eläkkeellä olevat virkamiehet ja heidän poikansa, merimieshuoneella kirjoilla olevat merimiehet sekä kauppiassääty, joka maksoi kiltamaksua tai prosenttia verona oikeudestaan harjoittaa elinkeinoa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 468, 610-613.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 270.

Andra språk

Inga termer på andra språk