Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland av tio bondehemman bildad enhet, där en desjatnik var ordningsman. I vissa områden i Gamla Finland fanns liknande enheter bestående av ett antal byar.

Finsk beskrivning

kymmenes

Kymmenestä talonpoikaistilasta muodostettu yksikkö.

Källor

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 , 21.