Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Biskopsstift som grundades 1554 då Åbo stift delades. Det flyttades 1723 till Borgå efter att Viborg förlorades i freden i Nystad.Viborgs stift grundades en andra gång när biskopssätet i Nyslotts stift år 1924 flyttades från Nyslott till Viborg. År 1944 förlorades Viborg och stiftet flyttades till S:t Michel. Formellt skedde flyttningen 1945.

Finsk beskrivning

Viipurin hiippakunta; Viipurin luterilainen hiippakunta

Källor

Inga källor