Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Biskopsstift inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som grundades 1923 när biskopssätet flyttades från Borgå till Tammerfors. Geografiskt hörde fortsättningsvis Nylands finska församlingar till stiftet.

Finsk beskrivning

Tampereen hiippakunta

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk