Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Biskopsstift inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som grundades 1923 när biskopssätet flyttades från Borgå till Tammerfors. Geografiskt hörde fortsättningsvis Nylands finska församlingar till stiftet.

Finsk beskrivning

Tampereen hiippakunta

Källor

Inga källor