Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förlossningssjukhus grundat i Tammerfors 1905.

Finsk beskrivning

Tampereen synnytyssairaala

Källor

Inga källor