Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En på lagstadgat statsstöd verkande avdelning vid Kommunala sjukhuset i Tammerfors. Sjukhuset förestods av en läkare.

Finsk beskrivning

Tampereen kaupungin keuhkotautisairaala

Källor

Inga källor