Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över levande medlemmar i en förening eller institution. Under medeltiden användes termen dels om varje enskild kyrkas prästerskap matricula clericorum, dels om förteckningen över de fattiga som fick underhåll av en viss kyrka, matricula pauperum. De medeltida universitetens matriklar kallades ibland album. Ordet matrikel finns belagt i svenskan från 1620.

Finsk beskrivning

matrikkeli, nimikirja, jäsenluettelo

Tietyn yhdistyksen tai instituution elossa olevien jäsenten luettelo. termiä käytettiin keskiajalla sekä pappien että seurakunnan käyhien luetteloista. Yliopistojen matrikkeleita sen sijaan kutsuttiin toisinaan myös albumeiksi.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 357.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Latin matrucula
Dåtida finska nimikirja

Synonymer

album