Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom förvaltningen sedan 1700-talet benämning på var och en av de regler som gäller i ett visst rättsområde och rättssystem. Rättsreglerna inkluderar lagar och statuter samt de uttolkningar av dessa som domaren i sin (domstols)praxis gör med stöd av förarbeten till lagar samt doktriner.

Finsk beskrivning

oikeussäännös, oikeussääntö

Källor

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 2054.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 303.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wikipedia Wikipedia – Den fria encyklopedin, http://sv.wikipedia.org/