Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanfattning av rättsregler som gäller för ett visst avgränsat område (till exempel inteckning, preskription). Allmänt: anstalt för främjande av praktiskt syfte.

Finsk beskrivning

oikeussäännöstö

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska säännöstö, instituutti