Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på rättsregel under medeltiden.

Finsk beskrivning

oikeussääntö

Oikeussäännöstä käytetty nimitys keskiajalla.

Källor

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 47.

Andra språk

Latin legisterium