Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sakkunnig i romersk rätt, en titel för lärare i och tolkare av den romerska rätten under medeltiden. Termen förekom på 1700-talet också som synonym till jurist, advokat.

Finsk beskrivning

legisti

roomalaisen oikeuden asiantuntija; juristi, asianajaja (1700-luku)

Källor

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1974.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/