Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lagens syfte.

Finsk beskrivning

lain tarkoitus

Källor

Inga källor