Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanfattningen av stadganden varigenom sådana handlingar förbjuds som (utan att själva innebära egentlig rättskränkning) kan leda till brott mot rättsordningen eller mot gällande lag och rätt. Termen förekom bara under autonoma tiden

Finsk beskrivning

oikeuspolitia

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid