Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förlänat krono- eller kyrkogods som skriftligen utlovades till en annan person, så snart förläningen blev ledig. Detta skedde medan innehavaren ännu var berättigad till godset. Expektansgodsförläningar upphörde 1655.

Finsk beskrivning

luovutusta odottava tila, viranodotustila

Läänitetty kruunun- tai kirkontila, joka oli krijallisesti luvattu luovuttaa toiselle henkilölle, jahka läänitys vapautuu. Luovutus tehtiin omistajan vielä pitäessä tilaa hallussaan. Luovutusläänitykset lakkautettiin vuonna 1655.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 49.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 7: 1182. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 93 (expektant).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

avväntningsgods
expektansgodsförläning
exspektansgods