Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftlig handling som bekräftar innehavarens rätt att i framtiden besitta en tjänst eller pension, ett gods eller en förläning. Från 1700-talet benämndes den expektansfullmakt.

Finsk beskrivning

viranodotuskirja*; asiakirja, joka todisti oikeudesta saada virka, eläke tai omaisuutta haltuun tulevaisuudessa

Källor

Inga källor