Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person för vilken fulllmakt utfärdats på en ännu icke ledig militär tjänst. Expektanterna fick vanligen hälften av den på den indelta staten upptagna officerslönen som tillkom den tjänst de hade expektans på. De fick dock vistas var de ville tills de kunde tillträda sin tjänst.

Finsk beskrivning

sotilasviran odottaja

Henkilö, jolla oli valtakirja pääsystä tiettyyn sotilasvirkaan sen vapautuessa.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 93 (expektant).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/