Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Särskild grupp av medeltida kanonikat som inte tillsattes av biskopen och domkapitlet tillsammans. Tillsättningsrätten var begränsad genom att den som genom gåvor instiftat ett kanonikat förbehöll sig och sina efterkommande rätten att tillsätta det. I Sverige var dylika kanonikat ovanliga.

Finsk beskrivning

patronaalinen kanonikaatti, omistuskanonikaatti

kaniikinvirka, jonka haltijan asetti virkaansa viran lahjoittanut henkilö

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIII: 138.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare