Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet för skattläggning av jord, benämning på mantal i äldre författningar.

Finsk beskrivning

manttaali, veromanttaali

Nimitys maatilan perusveroyksikölle eli manttaalille vanhemmissa laeissa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 8.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

gammalt mantal